To the content To main menu

Uitstekend werk
voor het milieu

Certificaten: Bewijs van onze vooruitgang

Onze Green Care Professional portfolio biedt een breed assortiment gecertificeerde producten. Voor alle toepassingsgebieden hebben we producten die ten minste één certificering hebben verdiend. Dit onderscheidt ons van andere fabrikanten en maakt duidelijk dat echte duurzaamheid in het hele bedrijf moet worden toegepast om geloofwaardig te zijn. We zijn een pionier in de industrie met de meeste Cradle-to-Cradle® gecertificeerde producten en we zijn er trots op dat we het bewijs hebben van de recycleerbaarheid van onze formules en onze verpakkingen.

In onze productielocaties in Mainz en Hallein hanteren we de hoogste kwaliteits- en milieunormen en die zien we terug in onze certificeringen.

Holistische duurzaamheid is multidimensionaal

Meerdere aspecten moeten aan bod komen

Formulering
Nog een stapje verder: Green Care Professional
Oppervlakteactieve stoffen geproduceerd in Europa
Verpakking
Nog een stapje verder: Green Care Professional
Post-Consumer gerecycleerd materiaal uit de blauwe/gele zak voor flessen en doppen
Productie en toevoerketen
Nog een stapje verder: Green Care Professional
In-house waterzuivering en productie van elektriciteit met behulp van wind- en zonne-energie
Nog een stapje verder: Green Care Professional

Productcertificeringen


Cradle to Cradle

Cradle to Cradle

De certificering is gebaseerd op de principes van eco-effectiviteit, die zijn ontwikkeld door architect William McDonough en procesingenieur en chemicus Prof. Dr. Michael Braungart. Het doel is om producten zo te ontwerpen dat ze kunnen worden teruggevoerd in biologische en technische cycli. Cradle-to-Cradle certificering bekijkt een product op holistische wijze, met een evaluatie in vijf categorieën:
  1. Materiële gezondheid: Alle materialen in het product moeten onschadelijk zijn voor mens en milieu.
  2. Circulariteit van het product: Na gebruik moeten de materialen gemakkelijk gerecycled of gecomposteerd kunnen worden.
  3. Schone lucht en klimaatbescherming: Het productieproces moet positieve effecten hebben op de luchtkwaliteit, de levering van hernieuwbare energie en de impact van broeikasgassen op het klimaat.
  4. Water- en bodembescherming: Verantwoord omgaan met water en de eco-systemen van de bodem is belangrijk voor de certificering.
  5. Sociale verantwoordelijkheid: De fabrikant moet de wetten inzake mensenrechten naleven en eerlijke en rechtvaardige bedrijfspraktijken toepassen.
Naast de formules kan ook de verpakking worden beoordeeld op C2C-criteria. De C2C-certificering wordt beheerd door de non-profitorganisatie Cradle-to-Cradle Products Innovation Institute. Vergeleken met conventionele ecolabels onderscheidt de C2C-certificering zich door de holistische benadering en de nadruk op de circulaire economie. De certificeringsresultaten zijn onderverdeeld in verschillende niveaus: Goud, Zilver en Brons. Green Care Professional biedt het breedste Cradle-to-Cradle portfolio van professionele schoonmaakproducten.

Type 1 Ecolabel

Het Type 1 Ecolabel is een milieukeurmerk dat is gecertificeerd volgens de criteria van ISO 14024 “Milieukeurmerken en -verklaringen – Type 1-milieukeurmerken – Principes en procedures”. Deze ecolabels onderscheiden zich door hun transparantie en geloofwaardigheid omdat ze worden uitgegeven door een onafhankelijke instantie. Het Type 1 Ecolabel is daarom een belangrijke factor voor veel aanbestedingen. Elk Green Care Professional product krijgt een Type 1 Ecolabel (behalve BIOBACT scent en INOXOL protect). Europese ecolabels richten zich op het verhogen van de eco-efficiëntie. Producten met een ecolabel zijn minder schadelijk voor het milieu; producten kunnen echter nog steeds materialen onomkeerbaar verbruiken en fossiele grondstoffen en energie gebruiken.
Bovendien wordt het kwaliteitsniveau van alle bekroonde producten gelijkgetrokken omdat er – zonder gradaties in certificeringsresultaten – geen verdere differentiatie wordt gemaakt die verder gaat dan de criteria. Sommige Europese landen kunnen hun eigen landspecifieke type 1 ecolabel ontwikkelen op basis van het EU Ecolabel. De criteria kunnen variëren per regio en focus, maar mogen niet minder streng zijn dan de vereisten van het EU Ecolabel. Voorbeelden zijn Blue Angel (Duitsland) en Nordic Swan (Noord-Europese landen).

EU Ecolabel

EU Ecolabel

Het Europese Ecolabel (‘de bloem’) is de drijvende kracht achter bijzonder milieuvriendelijke formules voor schoonmaakproducten. Het bloemlogo werd medio jaren 1990 ontworpen als Europees milieusymbool. Het omvat alle nationale milieulabels en legt strikte vereisten op voor milieuvriendelijke producten. Veel van onze schoonmaakproducten voor Europa hebben nu een Ecolabel-gecertificeerde formule. Milieuvriendelijke formuleringen volgens de hoogste Europese milieunorm. Het in 1992 geïntroduceerde vrijwillige Ecolabel is voor consumenten intussen de referentie bij uitstek geworden voor consumenten die milieusparende producten wensen te kopen.

Nordic Swan

Nordic Swan

Nordic Swan is het Scandinavische milieulabel. Het certificeert de milieucompatibiliteit van producten, waaronder chemische schoonmaakmiddelen. Green Care Professional-producten die dit Scandinavische milieulabel dragen, voldoen aan de strenge eco-toxicologische vereisten ervan. Oorspronkelijk was Nordic Swan bedoeld voor gebruik in Scandinavië, maar ondertussen is het label ook te vinden op producten die buiten Scandinavië worden gecommercialiseerd. Nordic Swan wordt toegekend voor sommige categorieën van chemische schoonmaakproducten (bv. vaatwasmiddelen) die door het EU Ecolabel niet worden afgedekt.

Oostenrijks milieulabel

Oostenrijks milieulabel

Sinds 1990 certificeert het Oostenrijkse milieulabel producten en diensten die na streng onderzoek voldoen aan zijn hoge normen inzake kwaliteit, milieu en gezondheid.  Het milieulabel van de federale overheid garandeert dat formules vrij zijn van gevaarlijke stoffen en dat producten ontworpen zijn om lang mee te gaan, bruikbaar te zijn en de normen na te leven. Als kwaliteitslabel voor de groene economie identificeert het producten van fabrikanten zoals Werner & Mertz die zich hebben geëngageerd om milieuvriendelijke producten te maken. 

Air Label A+

Air Label A+

Air Label Score is the first international label that distinguishes products which guarantee high indoor air quality. The development is based on ISO 16000-3, ISO 16000-6 and ISO 16000-9, all of which relate to indoor air pollution. Every tested product is given a score of A+ (very low emissions) to C (high emissions) that reflect the toxicity risk from inhaling the detected pollutants. Green Care Professional offers a broad product portfolio with an A+ Air Label Score.

Dermatest

Dermatest

Het “DermaTest”-label staat voor onafhankelijke dermatologische tests van producten. Producten die bij gebruik direct contact maken met de huid (bijv. handafwasmiddelen) of producten die indirect contact hebben met de huid via de te reinigen materialen (bijv. detergenten) moeten dermatologisch getest worden om aan te tonen dat ze onschadelijk zijn voor de huid. De test garandeert de huidverdraagzaamheid van de producten en bewijst een lager risico op allergische reacties of irritaties. Green Care Professional biedt een productportfolio met 5 sterren en een uitstekende beoordeling van DermaTest.

Verpakkingscertificaten


RAL-keurmerk Gerecycled Plastic

RAL-keurmerk Gerecycled Plastic

Het “RAL Keurmerk Gerecycled Plastic” laat zien dat het plastic afkomstig is van huishoudelijk afval, zoals bij Yellow Bag. De kwaliteitseisen zorgen ervoor dat de herkomst van het plastic in elke fase van het proces getraceerd kan worden. Het is mogelijk om te zien waar het plastic vandaan komt, van het sorteerproces in recyclingbedrijven tot het gebruik van het gerecyclede materiaal in nieuwe producten. Het RAL-keurmerk geeft aan hoeveel post-consumer recyclaat (in procenten) is gebruikt in alle primaire verpakkingen (bijv. fles + dop + etiket). Met het RAL-keurmerk kan de verpakking van het Green Care Professional-assortiment zijn hoge aandeel gerecycled materiaal in de volledige primaire verpakking aantonen.

Gebouwcertificeringen


LEED

LEED

LEED, wat staat voor Leadership in Environmental Energy Design, is een classificatie voor ecologische gebouwen van hoge kwaliteit. Het is zowel een richtlijn als een stimulans voor de ontwikkeling en realisatie van duurzame bouwprojecten. LEED is ontwikkeld door de U.S. Green Building Council (USGBC) en wordt beschouwd als een van ‘s werelds meest gebruikte certificeringen voor groene gebouwen. In 2012 werd het hoofdkantoor in Mainz bekroond met LEED Platinum, de meest veeleisende duurzaamheidscertificering voor gebouwen. De nieuwbouw was toen het eerste industriële managementgebouw in Duitsland met deze hoogste certificering. Het meest indrukwekkend is de energie-efficiëntie van het gebouw. Met windenergie, fotovoltaïsche cellen en geothermisch grondwatergebruik genereert het gebouw 20 procent meer energie dan het nodig heeft voor de lopende activiteiten.

Bedrijfscertificeringen


EcoVadis Platinum

EcoVadis Platinum

EcoVadis-certificering is een beoordelingssysteem voor de duurzaamheidspraktijken van bedrijven. Een bedrijf wordt beoordeeld in vier categorieën: arbeid en mensenrechten, ethiek, duurzaam inkopen en milieu. Het totale resultaat wordt ingedeeld in het niveau Brons, Zilver, Goud of Platina. Bedrijven krijgen te horen hoeveel punten ze hebben verdiend in elk van de categorieën. Die informatie maakt van de EcoVadis-certificering een instrument dat bedrijven helpt om hun duurzaamheidspraktijken te verbeteren en transparantie te creëren in hun rapporten over hun sociale en ecologische impact. In 2022 kon Tana-Chemie haar EcoVadis Platinum certificering voor het tweede jaar op rij verdedigen (2021 en 2022). De beoordeling plaatste Tana-Chemie bij de meest duurzame bedrijven ter wereld, aangezien slechts één procent van alle beoordeelde bedrijven het hoogste cijfer behaalt.
EMAS

EMAS

EMAS-certificering (Eco-Management and Audit Scheme) is een onderscheiding die door de Europese Unie wordt toegekend aan bedrijven waarvan de activiteiten bijzonder milieuvriendelijk zijn. EMAS helpt bedrijven om hun milieu-impact te beoordelen en te verbeteren door een kader te voorzien dat ervoor zorgt dat bedrijven voortdurend hun milieuprestaties meten, verbeteren en rapporteren over de vooruitgang. Werner & Mertz heeft vrijwillig zijn milieu-impact laten valideren volgens EMAS-criteria, en dit jaarlijks sinds 2003 in Mainz en sinds 2005 in Hallein (Oostenrijk).
DIN ISO 14001

DIN ISO 14001

DIN ISO 14001 is ‘s werelds meest geaccepteerde en toegepaste norm voor milieumanagementsystemen. Door aan de eisen van de internationale norm te voldoen, kunnen bedrijven hun milieuprestaties verbeteren, aan hun wettelijke verplichtingen voldoen en hun milieudoelstellingen bereiken. De naleving van de eisen wordt jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke auditor. Tana-Chemie GmbH in Mainz en Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH in Hallein zijn ISO 14001-gecertificeerd.
DIN ISO 50001

DIN ISO 50001

DIN ISO 50001 is ‘s werelds meest geaccepteerde en toegepaste norm voor energiebeheersystemen. Door te voldoen aan de eisen van de internationale norm kunnen bedrijven hun energie-efficiëntie verhogen en hun energieprestaties verbeteren. De naleving van de vereisten wordt jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke auditor. Tana-Chemie GmbH in Mainz en Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH in Hallein zijn ISO 50001-gecertificeerd.