To the content To main menu

Werner & Mertz Professional verzet zich tegen greenwashing

Wat kunnen we doen?

Sinds klimaatbescherming een kwestie van bedrijfsimago is geworden, levert productmarketing verleidelijke maar nietszeggende klimaatclaims op, zoals ‘net zero’, ‘klimaatneutraal’ en ‘CO2-negatief’. Deze trend breidt zich uit naar B2B-segmenten en dus ook naar professionele schoonmaak van gebouwen. Ook hier is klimaatbescherming al lang een doorslaggevend verkoopargument. Om aan de verwachtingen van klanten te voldoen, gebruiken bedrijven vaak middelen waarvan het voordeel voor het klimaat meer dan twijfelachtig is.

Een bijzonder dubieuze praktijk is koolstofcompensatie door herbebossing. Bedrijven berekenen hun jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen, zodat ze hun producten als klimaatvriendelijk kunnen adverteren. Vervolgens kopen ze het overeenkomende aantal CO2-credits. Het betaalde geld gaat naar het planten van bomen die de CO2 die door het bedrijf werd uitgestoten, in de loop van hun leven weer zouden moeten opnemen. Puur rekenkundig mogen deze bedrijven zich zo ‘klimaatneutraal’ verklaren. Voor dat predicaat hoeft een bedrijf echter zijn eigen CO2-uitstoot nog niet met één gram te verlagen.

In onze duurzaamheidscampagne “Circular Success” nemen we een duidelijk standpunt in tegen dit soort klimaatgreenwashing. “Met ons merk Green Care Professional staan we al lang voor een holistische kijk op milieu- en klimaatbescherming”, zegt Thomas Ulbricht, hoofd van Werner & Mertz Professional. “Zoals wij het zien, dragen bedrijven die zomaar overal bomen planten en een creatieve boekhouding gebruiken om hun prestaties er goed uit te laten zien, niet bij aan echte duurzaamheid. Voor ons is dat niets anders dan de moderne verkoop van toegevendheid, die inkopers in de professionele schoonmaakbranche misleidt.“

Argumenten tegen klimaatfraude

Je kan veel argumenten aanvoeren tegen de creatieve boekhouding die wordt gebruikt voor het planten van bomen. Je leest er alles over op onze campagnewebsite www.circular-success.com. We sluiten ons aan bij de bezwaren tegen herbebossing die ook door veel klimaatbeschermers worden opgeworpen. Onder andere de duistere handelspraktijken van tal van bureaus voor koolstofcompensatie, waaronder een problematische dubbele boekhouding van CO2-vermijding en onbetrouwbare berekeningsmethoden voor geabsorbeerd broeikasgas.

“Herbebossing is in wezen een goede zaak. Natuurlijke bossen zijn de beste klimaatbescherming“, zegt Ulbricht. “Dat is alleen waar als bedrijven het niet gebruiken om zich een uitweg te kopen voor hun echte verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid bestaat erin om de eerste stap te zetten om de eigen CO2-uitstoot te verlagen. CO2-compensatie mag alleen worden gebruikt voor emissies die helemaal niet kunnen worden vermeden.”

Om deze reden streeft Werner & Mertz Professional naar klimaatbescherming op een andere manier die aanzienlijk uitgebreider is, zegt Ulbricht. “Bomen planten is niet genoeg. Daarom gaan we een stap verder, met als doel problemen in de juiste volgorde en met een holistische aanpak aan te pakken. We zetten ons in voor de circulaire economie en verbeteren systematisch alle gebieden waarop we als bedrijf invloed kunnen uitoefenen.“

Bouwstenen voor echte klimaatbescherming

Tegen 2050 wil de Europese Unie klimaatneutraliteit bereiken met de Europese Green Deal. Deze Europese richtlijnen dragen wij als pionier in circulariteit uit in onze klimaatbeschermingsmaatregelen. Op de campagnewebsite www.Circulair-Success.com schetsen we de zes bouwstenen om het verbruik van energie en hulpbronnen te verminderen, de biosfeer van de planeet te beschermen en milieuvervuiling te voorkomen. Achter elke bouwsteen staan concrete innovaties en projecten met aantoonbaar succes:

  • Samenwerking en projecten voor behoud van biodiversiteit
  • Biologisch afbreekbare formules en regeneratieve grondstoffen in alle producten van Green Care Professional
  • Bescherming van bossen, bodem, watermassa’s
  • Gerecyclede en recyclebare verpakkingen met speciale aandacht voor Post-Consumer Recyclate uit Europese huisvuilinzameling
  • Duurzame constructie en gebruik van hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie, fotovoltaïsche energie en geothermische energie
  • Milieuvriendelijk waterbeheer in het hoofdkantoor in Mainz en in de productie

“Bij Werner & Mertz Professional zijn klimaatbescherming, milieubescherming en circulaire economie altijd hand in hand gegaan en raken zij alle zakelijke gebieden”, zegt Ulbricht. “We streven er altijd naar om de huidige econorm minstens één stap voor te blijven. Zo bieden we onze klanten producten aan waarvoor klimaatbescherming geen loze claim is, maar een feit.”

Je vindt de nieuwe campagnesite Circular Success op: