To the content To main menu

Teerajaja rohkem kui 50 aastat –
visiooniga ettevõt

Juba üle 150 aasta tegutsenud ja perekonna omandis olev Werner & Mertz GmbH on oma turul eduka katuskaubamärgiga Euroopa puhastusvaldkonna uuendajate esirinnas. 1971. aastal asutatud Tana-Chemie GmbH pakub spetsiaalselt professionaalsetes puhastusteenustes kasutamiseks loodud tooteid.

Meie üldtuntud kaubamärgid Green Care Professional ja Tana Professional ning kõrge kvalifikatsiooniga ja hästi motiveeritud töötajate tugi on kogu ettevõtte vankumatute kestlikkuse tagamise jõupingutuste ilmekas näide. Meid innustab soov muuta kestlik eluviis enamikule inimestele kättesaadavaks ka muus kui meie kaubamärkide abil.

Üheskoos oleme saamas Euroopa turul juhtivaks ettevõtteks ja innovatsiooni veduriks professionaalse puhastamise alal. Me oleme oma valdkonnas edukad tänu eeskujulikele keskkonnahoidlikele toodetele ja põhimõtetele, mis on kujundatud ringmajandust silmas pidades. Me pakume oma pikaajaliste kogemuste alusel igakülgseid, kohandatud ja terviklikult kestlikke hügieenilahendusi, mis aitavad kaasa meie klientide edule.

Virtuaalne tuur

Werner & Mertz Group on oma kestlikkusalases tegevuskavas püstitanud konkreetsed keskmise ja pika tähtajaga eesmärgid, mis on kavas täita 2025. aastaks. Eesmärkide valik on suunatud Groupi strateegilistele tegevusaladele.

Üksikasjalikku teavet leiate meie kestlikkusportaalist: www.integrally-sustainable.com

Tegevusalad

 • Werner & Mertz on edukas, sest me järgime kõige rangemaid kestlikkusnorme ning teenime sellega klientide usalduse meie toodete ja kaubamärkide vastu. Me kanname väga erilist vastutust teie ja teie töötajate ees, kes tõendavad päevast päeva meie kestlikkusalaseid väiteid.

  Ausameelsus ja vastutus

 • Meie suurim turundusalane saavutus meie klientide heaks on kestlikkuse demokratiseerimine. Oleme suutnud klientidele esitada tehniliselt keerulisi kestlikkusalaseid põhimõtteid nii positiivselt ja usutavalt, et neil on hea tunne meie toodete kasutamise pärast. Et kestlikkus saaks muutuda tavapraktikaks, tuleb vabaneda mõttest, et valida tuleb keskkonnahoidlikkuse ja puhtuse vahel. Werner & Mertzi toodete puhul ei pea kliendid tegema kompromisse puhastusjõudluse ega kvaliteedi arvelt.

  Tooted ja kliendid

 • Loodusvarade vastutustundlik käsitsemine on veel üks kestliku eluviisi osa. Meie EMASi sertifikaadiga tootmisüksused juhinduvad põhimõttest, et tuleb „teha õigeid asju õigesti“. Toorme loodusvarasid säästva kasutamise kaudu me saavutame oma tööga maksimaalse tulemuse ja tagame, et keskkonnas – nii kohalikus kui ka üleilmses – saab säilida tasakaal.

  Tootmine ja keskkond

 • Kestlik mõtte- ja tegevusviis on meie ettevõttekultuuri tuumaks. Me peame kõigis oma otsustes kestlikkust primaarseks ja edendame kestlikke mõtteid, kartmata teha vigu, mida saab parandada. See suhtumine kujundab meie suhteid ja koostööd, kuid on aluseks ka meie terviklikule arusaamale üksikisikutest.

  Kultuur ja töötajad

 • Me soovime muuta kestliku eluviisi ühiskonna enamikule võimalikuks ja selle käigus aidata kaasa kiireloomuliste keskkonnaprobleemide, nagu ookeanide saastumise, lahendamisele. Me saavutame seda muuhulgas meie avatud innovatsiooni strateegiaga, milles me teeme keskkonnaalased uuendused teistele turuosalistele kättesaadavaks ka muus kui meie kaubamärkide ja ettevõtte raames.

  Kaasamine ja ühiskond