To the content To main menu

Silmapaistev tegevus keskkonna heaks

Sertifikaadid on meie edusammude tõendid

Riiklikud ja rahvusvahelised sertifikaadid kinnitavad ettevõtte protsesside ja toodete kvaliteeti. Meie eesmärk on neid saada ja hoida. Iga sertifikaat tähendab meile selget tõendit meie töötajate ja juhtkonna pikaajalisest pühendumisest kestlikkusele.

Sertifikaadi saamiseks vajalikud auditid õpetavad meile, kuidas saaksime oma tegevust veelgi optimeerida. Iga sertifikaat lisab uut indu ja on motiveeriv teetähis meie pideva täiustamise protsessis.

Cradle to Cradle®

Me arendame kõiki oma tooteid vastavalt Cradle to Cradle® põhimõttele. Kasutame seda nn „hällist hauani“ lineaarse tootmispõhimõtte asemel, kus materjale sageli raisatakse asjatult ning ei pöörata mingit teadlikku tähelepanu loodusvarade pikaajalisele säilitamisele. Selle asemel töötatakse meie tooted välja nii, et need sobituksid suletud bioloogilisse või tehnilisse materjalitsüklisse. Selle kohaselt saab tootes kasutatud materjalid saata ohutult ja täielikult loodusesse tagasi või koguda ja kasutada kvaliteetselt uuesti.

ELi ökomärgis

EL-i ökomärgis (nn keskkonnakarikakar) on juhtiv jõud puhastustoodete keskkonnasäästlike koostiste taga. EL-i karikakralogo loodi 1990ndate keskpaigas Euroopa keskkonnasümboliks. Ökomärgis hõlmab kõiki riiklikke keskkonnamärke ja määrab kindlaks keskkonnasäästlikele toodetele esitatavad ranged nõuded. Paljudel meie Euroopa turule suunatud puhastusvahenditel on ökomärgise saanud koostised.

Nordic Swan

Nordic Swan on Põhjamaade ökomärgis. Sellega sertifitseeritakse toodete (sh keemiliste puhastusvahendite) keskkonnanõuetele vastavust. Põhjamaade ökomärgisega Green Care Professional tooted vastavad selle rangetele ökotoksikoloogilistele nõuetele. Nordic Swan oli algselt ettenähtud Skandinaavias kasutamiseks, kuid praegu leidub seda ka väljaspool Põhjamaid turustatavatel toodetel. Märgist Nordic Swan antakse ka mõne sellise kategooria toodetele, milles ELi ökomärgist ei anta, näiteks sellised keemilised puhastustooted nagu nõudepesuvahendid.

Österreichisches Umweltzeichen

Österreichisches Umweltzeichen on 1990. aastast alates viinud läbi rangeid hindamisi ning sertifitseerinud tooteid ja teenuseid, mis vastavad selle kvaliteedi, keskkonna- ja tervisekaitsealastele rangetele nõuetele. Föderaalvalitsuse väljaantav ökomärgis tagab, et koostisse ei kuulu mingeid ohtlikke aineid ning toote kujundus on vastupidav, sobib sellele ettenähtud otstarbeks ja vastab nõuetele. Keskkonnahoidliku majanduse kvaliteedimärgina tähistab see näiteks Werner & Mertzi ja teiste selliste tootjate tooteid, kes on võtnud endale südameasjaks toota keskkonnahoidlikke tooteid.

RAL Gütezeichen (kvaliteedimärk)

Selle märgise kvaliteedikomiteele Gütegemeinschaft Rezyklate aus haushaltsnahen Wertstoffsammlungen e. V. esitatud auditiaruande põhjal meile omistatud sertifikaat tõendab ringlussevõetud materjalide suurt osakaalu meie erinevat liiki pakendites alates pihustipudelitest kuni kanistriteni.

EMAS

Tana-Chemie GmbH on alates 2003. aastast lasknud vabatahtlikult hinnata oma keskkonnajuhtimise süsteemi EMAS-i kriteeriumite alusel Mainzi tootmisüksuses ja Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH alates 2005. aastast oma Halleini (Austria) tootmisüksuses. EMAS-i sertifikaat tõendab meie eeskujulikku ökoloogilist suunitlust ja terviklikult kestlikke ettevõtte põhimõtteid. Sõltumatu audiitor kontrollib igal aastal meie tootmisüksuste vastavust EMASi nõuetele. Euroopa Liidu keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi (EMAS) tunnustatakse kui maailma kõige nõudlikumat kestliku keskkonnajuhtimise süsteemi. Selle raames avaldatakse läbipaistvalt nii edusamme kui ka täiendavaid meetmeid nõudvaid valdkondi.

DIN ISO 14001

Tana-Chemie üksusel Mainzis ja Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH üksusel Halleinis on juba palju aastaid olnud ISO 14001 sertifikaat. ISO 14001 on kogu maailmas tunnustatud ja kasutatud keskkonnajuhtimise süsteemide standard. Tänu rahvusvahelise standardi nõuetele vastavusele tagab meie keskkonnajuhtimise süsteem, et me täiustame oma keskkonnaalaseid tulemusi, täidame õigusnõudeid ja saavutame oma keskkonnaalaseid eesmärke. Sõltumatu audiitor kontrollib igal aastal standardi nõuetele vastavust.

DIN ISO 50001

Tana-Chemie GmbH üksusel Mainzis ja Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH üksusel Halleinis on juba palju aastaid olnud ISO 50001 sertifikaat. ISO 50001 on kogu maailmas tunnustatud ja kasutatud energiahaldussüsteemide standard. Selle rahvusvahelise standardiga on sätestatud nõuded meie energiahaldussüsteemile ning need aitavad meil pidevalt oma energiatõhusust suurendada. Sõltumatu audiitor kontrollib igal aastal meie vastavust standardi nõuetele.

EcoVadis Platinum

Tana Chemie GmbH pälvis 2021. aasta juunis ettevõtte sotsiaalse vastutuse ja kestlikkuse tunnustatud hindamisagentuuri EcoVadise plaatinataseme medali kestliku ettevõtluse eest. See aunimetus seab Tana Chemie maailma kõige kestlikumate ettevõtete hulka, sest parim tase omistatakse vaid ühele protsendile kõigist juhtudest. EcoVadis on hinnanud ettevõtete keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid tavasid aastast 2007. Hinnanguid antakse neljas hindamisklassis – pronks, hõbe, kuld ja plaatina. Üle 75 000 ettevõtte 200 valdkonnas kogu maailmas on lasknud EcoVadisel oma väärtusahelaid objektiivselt hinnata. EcoVadis hindas positiivselt ringlussevõetava pakendi ja taastuvenergia kasutamist ning veekulu vähendamist uuenduslike meetodite rakendamise teel, sealhulgas vee korduvkasutamisega tootmisprotsessides.

LEED

Meie kontorihoone Mainzis Rheinalleel sai 2012. aastal hoonete kestlikkuse kõige rangemate nõuetega sertifikaadi LEED Platinum. See uus hoone on esimene selle kõrgeima auhinnaklassi pälvinud tööstusettevõtte peakorter Saksamaal. LEED (Leadership in Environmental & Energy Design) on tippkvaliteediga ökoloogiliste hoonete klassifitseerimissüsteem.

Selle roheenergia põhimõtted on eriti muljetavaldavad. Tuulegeneraatorite, päikesepaneelide ja geotermilise põhjavee abil toodab hoone 20% rohkem energiat, kui selle tööks on tavaliselt vaja.

DIN ISO 9001

Tana-Chemie GmbH üksusel Mainzis ja Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH üksusel Halleinis on juba palju aastaid olnud ISO 9001 sertifikaat. ISO 9001 on kogu maailmas tunnustatud ja kasutatud standard, millega on määratud kindlaks nõuded kvaliteedihaldussüsteemile. Selle standardi nõuete täitmine näitab, et meie kvaliteedihaldussüsteem vastab klientide ootustele ning jälgib ja parandab pidevalt struktuure, töövooge ja kvaliteedi seisukohalt olulisi protsesse. Sõltumatu audiitor kontrollib igal aastal meie vastavust standardi nõuetele.