To the content To main menu
SANET perfect F

SANET perfect F

Sanitär rengöring & avkalkning

Order numbers:
714136
1 l
 • Användarsäkerhet
 • Suverän rengöringseffekt
 • Låg användningskostnad

Produktprofil

 • SANET perfect F är en högeffektiv underhållsrengöring och avkalkning med suveräna miljöegenskaper. Medlets hänsyn till biologiska cykler värnar folks hälsa och lokalvårdarnas säkerhet.
 • SANET perfect F ger inte bara bättre arbetsskydd, det har även suverän rengöringseffekt med minimal insats.
 • Den nya, patentsökta kombinationen av vätmedel och syror sänker produktförbrukningen och ökar produktiviteten. Formeln är framtagen för att få suveränt rengöringsresultat vid första appliceringen och sänker rengöringstid och -kostnader.
 • SANET perfect F består huvudsakligen av förnyelsebara ingredienser med tanke på kommande generationer.

Certifieringar & Priser

 • » » »
 • » » »
 • dermatest-10-2022
 • » » »
 • » » »
 • » » »

Nedladdningar relaterade till produkten