To the content To main menu
SANET perfect

SANET perfect

Sanitärrengörings- och avkalkningsmedel

Order numbers:
712482
1 l
712483
5 l
  • Användarsäkerhet
  • Enastående prestanda
  • Låg användningskostnad

Produktprofil

  • SANET perfect är ett högpresterande rengörings- och avkalkningsmedel med exceptionella miljöegenskaper. Det värnar om människors hälsa och rengöringspersonalens säkerhet.
  • Samtidigt som arbetssäkerheten förbättras, försäkrar den utomordentliga kraften hos SANET perfect enastående resultat med minimala ansträngningar.
  • Den nya patentsökta kombinationen av ytaktiva medel och syror sänker produktförbrukningen och ökar produktiviteten. Denna formula är utvecklad för att uppnå bästa resultat vid första appliceringen och minskar rengöringstid och kostnader.
  • SANET perfect tar ansvar för kommande generationer och består främst av förnybara resurser.

Certifieringar & Priser

  • » » »
  • » » »
  • » » »

Nedladdningar relaterade till produkten