To the content To main menu

Doskonałe zaangażowanie

w ochronę środowiska

Certyfikaty: Dowód naszych postępów

Certyfikaty na poziomie krajowym i międzynarodowym stanowią wyraz wymiernego poziomu jakości procesów i produktów przedsiębiorstwa. Naszym celem jest skuteczne i stałe dążenie do certyfikatów. Każdy certyfikat jest odzwierciedleniem naszego wieloletniego zaangażowania w zrównoważony rozwój pracowników i kadry kierowniczej.

Jednocześnie procedury certyfikacyjne są dla nas cennym źródłem informacji dla kolejnych kroków optymalizacyjnych. Każdy zdobyty certyfikat staje się nowym bodźcem i motywującym kamieniem milowym w procesie ciągłego doskonalenia.

Cradle to Cradle®

Wszystkie nasze produkty opracowujemy zgodnie z zasadą „Cradle to Cradle®” (od początku do początku). Stanowi ona przeciwieństwo do szeroko rozpowszechnionej zasady produktu linowej „od początku do końca” (Cradle to Grave), w ramach której przepływy materiałów są często marnowane bez uwzględnienia długoterminowego zachowania zasobów. Zamiast tego produkty są konsekwentnie projektowane pod kątem zamkniętego biologicznego lub technicznego cyklu materiałowego. W taki sposób, by materiały można było bezpiecznie i w całości zwrócić do biosfery lub odzyskać w wysokiej jakości.

Oznakowanie ekologiczne EU

Europejskie oznakowanie ekologiczne (EU Flower) stanowi siłę napędową dla szczególnie przyjaznych dla środowiska receptur środków czyszczących. Europejski kwiat powstał w latach 90. jako europejskie oznakowanie ekologiczne. Obejmuje wszystkie krajowe oznakowania ekologiczne i wyznacza wysokie standardy dla produktów przyjaznych dla środowiska. Wiele naszych środków czyszczących w całej Europie posiada recepturę z certyfikatem oznakowania ekologicznego.

Nordic Swan

Nordic Swan to skandynawskie oznakowanie ekologiczne, które certyfikuje produkty, w tym chemiczne środki czyszczące, pod kątem ich przyjazności dla środowiska. Produkty Green Care Professional z oznakowaniem ekologicznym Nordic spełniają surowe wymagania ekologiczne i toksykologiczne. Oznakowanie Nordic Swan było pierwotnie stosowane na produktach skandynawskich. Obecnie produkty sprzedawane poza Skandynawią również posiadają oznakowanie ekologiczne Nordic. Oznakowanie Nordic Swan przyznawane jest w kilku kategoriach, w których nie jest nadawane żadne europejskie oznakowanie ekologiczne dla chemicznych środków czyszczących, np. środki do zmywarek.

Austriackie oznakowanie ekologiczne

Od 1990 roku austriackie oznakowanie ekologiczne identyfikuje produkty i usługi, które po rygorystycznych testach spełniają najwyższe normy ekologiczne, zdrowotne i jakościowe. Nadawane przez państwo oznakowanie ekologiczne gwarantuje nie tylko receptury niskoemisyjne, lecz również długotrwały, przydatny projekt produktu zgodnie ze standardami. Jako znak jakości dla gospodarki ekologicznej, identyfikuje wyroby producentów, którzy, podobnie jak Werner & Mertz, świadomie zobowiązali się do wytwarzania produktów przyjaznych dla środowiska.

Znak jakości RAL

Na podstawie raportu z audytu przedłożonego komisji ds. jakości „Gütegemeinschaft Rezyklate aus haushaltsnahen Wertstoffsammlungen e. V.” nadawane jest oznakowanie, które służy jako dowód dużej zawartości materiałów z recyklingu w różnych rodzajach opakowań, od butelek z rozpylaczem do kanistrów.

EMAS

Od 2003 roku Tana-Chemie GmbH w Mainz, a od 2005 roku Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH w Hallein (Austria) dobrowolnie poddają weryfikacji swoje systemy zarządzania środowiskowego zgodnie z EMAS. Weryfikacja EMAS jest dowodem naszej wzorcowej strategii ekologicznej oraz naszej całościowej filozofii korporacyjnej w zakresie zrównoważonego rozwoju. Co roku niezależny audytor środowiskowy sprawdza, czy nasze lokalizacje spełniają wymagania rozporządzenia EMAS. EMAS, „Eco-Management and Audit Scheme” Unii Europejskiej, uważany jest za najbardziej wymagający na świecie system zrównoważonego zarządzania środowiskiem. Sukcesy są komunikowane tak samo przejrzyście, jak obszary wymagające działania.

DIN ISO 14001

Tana-Chemie GmbH w Mainz oraz Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH w Hallein od lat posiadają certyfikat ISO 14001. ISO 14001 to globalnie akceptowana i stosowana norma dla systemów zarządzania środowiskowego. Międzynarodowa norma określa wymagania dla naszego systemu zarządzania środowiskiem, dzięki którym poprawiamy naszą efektywność środowiskową, wypełniamy zobowiązania prawne i osiągamy cele środowiskowe. Zgodność z wymaganiami normy jest corocznie sprawdzana przez niezależnego audytora.

DIN ISO 50001

Tana-Chemie GmbH w Mainz oraz Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH w Hallein od lat posiadają certyfikat ISO 50001. ISO 50001 to globalnie akceptowana i stosowana norma dla systemów zarządzania energią. Ta międzynarodowa norma określa wymagania dla naszego zarządzania energią, dzięki którym zwiększamy naszą efektywność energetyczną w ukierunkowany sposób i stale poprawiamy naszą wydajność energetyczną. Zgodność z wymaganiami normy jest corocznie sprawdzana przez niezależnego audytora.

EcoVadis Platinum

W czerwcu 2021 roku Tana-Chemie GmbH otrzymała nagrodę Platin za zrównoważone zarządzanie od renomowanej agencji ratingowej CSR EcoVadis. To potwierdza, że Tana-Chemie jest jedną z najbardziej zrównoważonych firm na świecie, ponieważ najwyższa ocena jest przyznawana tylko 1% kandydatów. EcoVadis ocenia praktyki środowiskowe i społeczne przedsiębiorstw od 2007 roku. Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach z oznaczeniem brąz, srebro, złoto i platyna. Ponad 75 000 firm z ponad 200 branż na całym świecie korzysta z oznaczenia EcoVadis, aby obiektywnie ocenić siebie i swój łańcuch dostaw. Szczególnie pozytywnie EcoVadis oceniło wykorzystanie opakowań nadających się do recyklingu, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenie zużycia wody poprzez zastosowanie innowacyjnych metod, w tym ponowne wykorzystanie wody z procesów operacyjnych.

LEED

W 2012 roku otrzymaliśmy w naszej siedzibie w Rheinallee w Mainz „LEED Platinum”, najbardziej wymagający certyfikat w zakresie zrównoważonego rozwoju dla budynków. Nowy budynek był pierwszym zakładem produkcyjnym w Niemczech, który otrzymał tak wysokie wyróżnienie w tej klasie. LEED to skrót od Leadership in Environmental & Energy Design, który klasyfikuje wysokiej jakości ekologiczne budynki.

Szczególnie imponująca jest koncepcja energetyczna: Wykorzystując energię wiatrową, fotowoltaikę i geotermalne wody gruntowe, nowy budynek generuje o 20 procent więcej energii niż potrzebuje do bieżącej eksploatacji.

DIN ISO 9001

Tana-Chemie GmbH w Mainz oraz Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH w Hallein od lat posiadają certyfikat ISO 9001. ISO 9001 to globalnie akceptowana i stosowana norma dla systemów zarządzania jakością. Ta międzynarodowa norma określa wymagania dla naszego zarządzania jakością, dzięki którym spełniamy oczekiwania naszych klientów, monitorujemy struktury, przepływy pracy i procesy związane z jakością oraz poddajemy je ciągłemu doskonaleniu. Zgodność z wymaganiami normy jest corocznie sprawdzana przez niezależnego audytora.