To the content To main menu

Pionier od ponad 50 lat:
Przedsiębiorstwo z wizją

Przedsiębiorstwo rodzinne, czołowa marka, europejski lider innowacyjności w branży środków czyszczących: Firma Werner & Mertz GmbH odnosi sukcesy na rynku od ponad 150 lat. W 1971 została założona firma Tana-Chemie GmbH, która oferuje produkty do profesjonalnego czyszczenia.

Nasze uznane marki Green Care Professional i Tana Professional, wspierane przez wysoko wykwalifikowanych i zmotywowanych pracowników, powstały zgodnie z konsekwentną strategią zrównoważonego rozwoju całego przedsiębiorstwa. Naszym celem jest promowanie zrównoważonego stylu życia, wykraczającego poza granice naszych marek, który zyska szerokie poparcie.

Wspólnie dążymy do tego, by stać się europejskim liderem rynku i innowacji w zakresie środków czyszczących. Osiągniemy to dzięki wzorowym ekologicznym produktom i koncepcjom opartym na zasadzie gospodarki o obiegu zamkniętym. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu nasi klienci otrzymują kompleksowe, indywidualne i całościowo zrównoważone rozwiązania w zakresie higieny, które przyczyniają się do ich sukcesu.

Wirtualna wycieczka

W ramach własnej mapy zrównoważonego rozwoju Grupa Werner & Mertz wyznaczyła sobie konkretne średnio- i długoterminowe cele w poszczególnych obszarach działania do roku 2025. Wybór ten opiera się na strategicznych obszarach działania Grupy Werner & Mertz.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na naszym portalu zrównoważonego rozwoju www.ganzheitlich-nachhaltig.de

Obszary działania

 • Werner & Mertz odnosi sukcesy, ponieważ przestrzega najwyższych standardów zrównoważonego rozwoju i w ten sposób zdobywa zaufanie konsumentów do swoich produktów i marek. Szczególną odpowiedzialność ponosimy wobec naszych klientów i pracowników, którzy każdego dnia potwierdzają prawdziwość naszych zapewnień o zrównoważonym rozwoju.

  Uczciwość i odpowiedzialność

 • Naszym największym osiągnięciem marketingowym jest „demokratyzacja zrównoważonego rozwoju”. Udało nam się przedstawić skomplikowane technicznie koncepcje zrównoważonego rozwoju w sposób tak pozytywny i wiarygodny dla konsumentów, że mogą czuć się dobrze, używając naszych produktów. Jeżeli zrównoważony rozwój ma wejść do głównego nurtu, to musimy obalić przekonanie, że jedyny wybór to „zielony” albo „czysty”. Dzięki produktom firmy Werner & Mertz konsumenci nie muszą iść na kompromis w kwestii wydajności czy jakości czyszczenia.

  Produkty i klienci

 • Odpowiedzialne gospodarowanie zasobami to kolejny element zrównoważonego stylu życia. Nasze zakłady produkcyjne z certyfikatem EMAS kierują się maksymą „rób dobre rzeczy dobrze”. Poprzez oszczędne korzystanie z surowców osiągamy maksymalny efekt naszej pracy i dbamy o to, aby środowisko – lokalne i globalne – mogło zachować równowagę.

  Produkcjai środowisko

 • Zrównoważone myślenie i działanie są podstawą naszej kultury korporacyjnej. Wszystkie decyzje oceniamy pod kątem prymatu zrównoważonego rozwoju i promujemy zrównoważone idee bez obawy przed popełnieniem błędów, które można naprawić. Taka postawa nie tylko kształtuje nasze relacje i współpracę, lecz także odzwierciedla nasze całościowe podejście do każdego człowieka.

  Kulturai pracownicy

 • Pragniemy umożliwić większości społeczeństwa prowadzenie zrównoważonego stylu życia, a przy okazji przyczynić się do rozwiązania palących problemów środowiskowych, takich jak zanieczyszczenie mórz. Zapewniamy to między innymi dzięki naszej strategii Open Innovation, w ramach której udostępniamy innym uczestnikom rynku innowacje środowiskowe stosowane wewnątrz naszej firmy.

  Zaangażowanie i społeczeństwo