To the content To main menu

Zgodność

Nasze wartości

Kierujemy się uczciwością, prawością, poszanowaniem godności ludzkiej oraz odpowiedzialnym postępowaniem z zasobami ekologicznymi. Dlatego prowadzimy działalność w sposób zrównoważony, który naszym zdaniem jest zgodny z przepisami prawnymi i etycznym postępowaniem w biznesie. Przedsiębiorstwo i kierownictwo grupy Werner & Mertz są w to ściśle zaangażowane.

Zgodność z przepisami jest dla nas oczywiście kwestią postępowania. Przestrzeganie ustaw, przepisów, wytycznych i zasad jest podstawą zrównoważonego ekonomicznie działania. Przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa, zakazów i obowiązków, nawet jeśli wiąże się to z krótkotrwałymi niekorzystnymi warunkami ekonomicznymi dla naszego przedsiębiorstwa lub szczególnymi wyzwaniami dla pracujących osób. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy przestrzeganie zasad wydaje się na pierwszy rzut oka mało atrakcyjne i jest dla nas niewygodne. Nie tolerujemy naruszeń, które mogą wiązać się z konsekwencjami osobistymi.

Realizujemy jasne cele w zakresie zgodności z prawem, które są określone w naszym programie Compliance i o których regularnie i kompleksowo raportujemy.

Kodeks postępowania

Całościowe, zrównoważone podejście przedsiębiorstwa determinuje nasz sposób działania i dlatego znajduje swoje odzwierciedlenie w kodeksie postępowania grupy Werner & Mertz. Obejmuje on nasze najważniejsze zasady Compliance dotyczące zgodnego z prawem i etycznego postępowania w biznesie oraz opiera się na naszych tradycyjnych wartościach rodzinnych, takich jak otwartość, dyscyplina, zaufanie i przykład.

Obserwujemy nasze najbliższe otoczenie biznesowe i staramy się podjąć odpowiednie działania chroniące przed ewentualnymi negatywnymi skutkami dla łańcucha dostaw. W tym celu opracowaliśmy różne procesy w przedsiębiorstwie i uzgodniliśmy treść kodeksu postępowania dla partnerów biznesowych z odpowiednimi dostawcami. Opiera się on na międzynarodowych konwencjach i najwyższych standardach w zakresie ochrony środowiska.

Kodeks dla dostawców

Dzięki kodeksowi dla dostawców Werner & Mertz zapewniamy, że pozostajemy w stałym kontakcie z naszymi partnerami biznesowymi, aby wspólnie pracować nad komunikowaniem naszych wysokich standardów w zakresie zrównoważonego rozwoju, promowaniem ich oraz identyfikacji możliwych odstępstw. Przy tym dążymy do celu, by wcześnie rozpoznawać i eliminować możliwe zagrożenia dla naszych relacji biznesowych.

Kodeks dla dostawców dotyczy zasad, które są mocno zakorzenione w naszej wartości przewodniej „zrównoważonego rozwoju”. Obejmuje to poszanowanie praw człowieka, zapewnienie odpowiednich warunków pracy, tyczne postępowanie w biznesie oraz wdrażanie standardów środowiskowych. Kierujemy się następującymi międzynarodowymi konwencjami i standardami:

  • Zasady Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ)
  • Wytyczne Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju dla przedsiębiorstw wielonarodowych (OECD)
  • Umowy Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP)
  • Karta Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC)
  • SA 8000 (norma dot. społecznej odpowiedzialności biznesu) (CRS)

Zgłaszanie uwag

Wiarygodne informacje pomagają nam zidentyfikować naruszenia na wczesnym etapie oraz ograniczyć szkody dla naszego przedsiębiorstwa, naszych pracowników i naszych partnerów biznesowych. Oferujemy kilka sposobów komunikacji – na życzenie również anonimowo za pośrednictwem naszego systemu informacyjnego.

Możliwość przekazywania informacji mają wszyscy pracownicy grupy, a także osoby trzecie, które mają kontakty biznesowe z grupą Werner & Mertz. Werner & Mertz chroni interesy informatorów nie tylko poprzez wdrożenie tego systemu, lecz również poprzez przyrzeczenie, że przekazywane informacje są traktowane w sposób poufny, a informatorzy są chronieni wszelkimi dostępnymi środkami przed wszelkimi negatywnymi skutkami zgłoszenia (ochrona przed represjami).

Podczas wyjaśniania zgłoszonych informacji w równym stopniu uwzględniamy prawnie chronione interesy osób, których dotyczy zgłoszenie. Należy pamiętać, że podejrzenia i oskarżenia wobec osoby mogą mieć dla niej poważne konsekwencje. Dlatego zachęcamy do odpowiedzialnego korzystania z systemu informacyjnego.

Jeśli chcesz zgłosić informację, możesz skorzystać z następujących form kontaktu.

Możesz skontaktować się bezpośrednio z kierownictwem ds. zgodności Grupy Werner & Mertz (e-mail: compliance@werner-mertz.com) lub przesłać zgłoszenie za pośrednictwem systemu informacyjnego – Werner & Mertz Integrity Line – w formie pisemnej lub głosowej. Aby to zrobić, skorzystaj z poniższego linku, który przeniesie Cię na zewnętrzną stronę.

Informacje dotyczące wyboru języka, sposobu działania, anonimowości informatora, ochrony danych itd. dostępne są na stronie zewnętrznej.