To the content To main menu

Saskaņā ar dabu

Uz nākotni vērsta ilgtspējības stratēģija

Uzņēmums jau ilgstoši piekopj visaptverošu, uz nākotni vērstu ilgtspējības stratēģiju, kas tīrīšanas produktos paredz izmantot vidi saudzējošas sastāvdaļas ar bioloģiskās noārdīšanās spēju un inovatīvu, otrreizēji pārstrādājamu iepakojumu. Visa grupa Werner & Mertz Group ir celmlauzis funkcionālas aprites ekonomikas jomā, īstenojot to ārpus savas nozares robežām.

 • Mūsu atbildība ilgtspējības
  veicināšanas jomā

  Werner & Mertz ilgtspējīgās darbības ietekme sniedzas ārpus mūsu uzņēmuma robežām. Pateicoties Reciklētā materiāla iniciatīvai, Eiropas virsmaktīvo vielu iniciatīvai un mērķētiem sadarbības projektiem, mēs esam celmlauzis inovatīvu, ilgtspējīgu risinājumu jomā.

  Detalizēta informācija par Werner & Mertz Group darbībām ilgtspējības jomā ir pieejama mūsu ilgtspējības portālā:

 • Green Care Professional:
  cilvēkiem un videi droši produkti

  Zīmols Green Care Professional daudzu gadu garumā ir apzīmējis pirmšķirīgu tīrīšanas sniegumu un pilnībā ilgtspējīgu tīrīšanas procesu aprites ekonomikas vārdā.

 • Sertifikācija

  Mūsu ilgtspējības stratēģijas pamatelements ir visstingrāko prasību sertifikācijas iegūšana.

  Esam nozares celmlauzis, nodrošinot visvairāk Cradle to Cradle® sertificēto produktu, un lepojamies, ka esam ieguvuši apliecinājumu mūsu formulu un iepakojumu pārstrādājamībai.

Sasniegumi

 • 1971
  Tiek dibināts uzņēmums Tana-Chemie GmbH
 • 1989
  Tirgū tiek izlaists zīmols Green Care Professional
 • 2003
  Maincas ražotne tiek sertificēta atbilstoši EMAS kritērijiem. Tam 2005. gadā seko ražotne Halleinā.
 • 2005
  Tiek saņemts pirmais ES ekomarķējums
 • 2007
  Tiek saņemts pirmais Ziemeļu gulbja marķējums
 • 2007
  Tiek pārskatītas izaugsmes vadlīnijas un katram produktam tiek publicēta ilgtspējības informācija.
 • 2008
  Tiek izgatavota pirmā pudele, kuras sastāvā ir 30% reciklēta materiāla
 • 2013
  Viss tīrīšanas produktu klāsts saņem pirmo Cradle-to-Cradle® Gold apbalvojumu
 • 2014
  Tiek izgatavota pirmā pudele, kuras sastāvā ir 100% reciklēta materiāla, kas iegūts no izlietotiem produktiem
 • 2015
  Tiek saņemts Cradle to Cradle produktu inovatora apbalvojums
 • 2018
  Tiek izlaists Green Care efektivitātes kalkulators
 • 2019
  Vācijas vides balva Reinhardam Šneideram
 • 2020
  Vācijas iepakojuma balva par pirmo pilnībā pārstrādājamo monomateriāla maisiņu
 • 2021
  Werner & Mertz Professional atzīmē 50 gadu gadadienu
 • 2021
  rPET padidinimas iki 50% nuo geltonojo maišelio
 • 2021
  Tana-Chemie GmbH izcīna EcoVadis platīna medaļu

Īstena ekoefektivitāte:
darot pareizas lietas pareizi

Ilgtspējību bieži vien kļūdaini uzskata par centieniem samazināt piesārņotājvielu apjomu. Taču procesam ir jāsākas daudz agrākā posmā, lai piesārņotājvielas nekad nenokļūtu apritē. Īstena aprites ekonomika paredz vēl plašākus pasākumus un iekļauj pareizas rīcības izpildi pareizā veidā jau pašā procesa sakumā. Mēs šo principu piemērojam visā vērtības ķēdes garumā. Ražošanai nepieciešamie izejmateriāli tiek paturēti bioloģiskajā un tehniskajā ciklā. Viss sākas ar atjaunojamās enerģijas izmantošanu ražošanas un mūsu efektīvā, uzņēmumā veiktā ūdens attīrīšanas procesa nodrošināšanai un turpinās ar pilnībā ilgtspējīgu sastāvdaļu lietošanu formulās un iepakojuma izstrādi no reciklēta materiāla.

Bioloģiskais
cikls

1. Formulas

1. Formulas Mūsu ilgtspējīgās formulas iekļauj vienīgi augu izcelsmes virsmas aktīvās vielas. Tās nesatur nekāda veida bīstamas sastāvdaļas vai alergēnus!

2. Produkts Mūsu produktu lietošana ir droša lietotājiem un saudzējoša videi.

3. Kompostēšana

3. Kompostēšana Mūsu tīrīšanas ķimikālijas ir bioloģiski noārdāmas.

4. Izejmateriāli uz augu bāzes

4. Izejmateriāli uz augu bāzes Mēs izmantojam atjaunojamus, augu izcelsmes izejmateriālus.

1. Jauns iepakojums

1. Jauns iepakojums Mēs atkritumus uztveram kā resursu: gandrīz visi mūsu iepakojumi ir izgatavoti no otrreizēji pārstrādājamiem un otrreizēji pārstrādātiem atkritumiem.

2. Lietošanas posms

2. Lietošanas posms Mūsu produktu dozēšana ir vienkārša un nodrošina resursu taupīšanu.

3. Otrreizējā pārstrāde

3. Otrreizējā pārstrāde Ērta iztukšotā iepakojuma likvidēšana plastmasas, kompozītmateriālu un metāla atkritumu šķirošanas konteinerā.

4. Tehniskie izejmateriāli (reciklētais materiāls)

4. Tehniskie izejmateriāli (reciklētais materiāls) Šķirošana un pārstrāde rada reciklēto materiālu, kas tiek izmantots augstas kvalitātes plastmasas iepakojuma ražošanai.

Tehniskais
cikls

Ar Green Care Professional cirkulārā nākotnē

Mūsu jaunā zīmola filma

YouTube

Lejupielādējot videoklipu, jūs piekrītat YouTube konfidencialitātes politikai.
Uzzināt vairāk

Atskaņot video