To the content To main menu

Atbilstība

Mūsu būtība

Mēs ļoti augstu vērtējam godprātību, atklātību, cieņu pret cilvēku un dabas resursu atbildīgu izmantošanu. Tādēļ tiecamies īstenot pilnībā ilgtspējīgas uzņēmējdarbības pieeju, kas mūsu uzskatā pilnībā atbilst normatīvajiem noteikumiem un godprātīgai uzņēmējdarbības praksei. Šo nostāju nepārprotami atbalsta grupas Werner & Mertz Group uzņēmumi un vadība.

Atbilstības nodrošināšana ir noteikta mūsu filozofijā. Mēs uzskatām, ka likumu, noteikumu, vadlīniju un darba principu ievērošana ir ekonomiski ilgtspējīgas rīcības pamatnosacījums. Mēs ievērojam tiesību aktus, aizliegumus un pienākumus pat gadījumos, kad šāda rīcība var uzņēmumam radīt īslaicīgus finansiālus zaudējumus vai iesaistītajām pusēm izraisīt īpašus sarežģījumus. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad noteikumu ievērošana sākotnēji var šķist nepatīkama un potenciāli apgrūtināt iesaistītās puses. Pārkāpumi netiek atbalstīti un var radīt personiskas sekas.

Esam noteikuši skaidrus atbilstības mērķus, kas veido mūsu atbilstības programmu, un regulāri sniedzam visaptverošus ziņojumus par savām darbībām.

Rīcības kodekss

Uzņēmuma pilnīgas ilgtspējības filozofiju, kas pārvalda mūsu rīcību, atspoguļo Werner & Mertz Group Rīcības kodekss. Tajā apkopoti atbilstības pamatnoteikumi likumīgas un ētiskas uzņemējdarbības nodrošināšanai, un tā pamatā ir mūsu tradicionālās ģimenes vērtības – atklātība, disciplinētība, uzticamība un pozitīva parauga radīšana.

Mēs uzraugām savu netiešās uzņēmējdarbības vidi un cenšamies novērst piegādes ķēdes potenciāli radīto negatīvo ietekmi. Šim mērķim esam izveidojuši iekšējos procesus un lūguši attiecīgajiem pārdevējiem apstiprināt Piegādātāju rīcības kodeksu, kura pamatā ir starptautiskas normas un augstākie vides standarti.

Piegādātāju rīcības kodekss

Ieviešot Piegādātāju rīcības kodeksu, Werner & Mertz nodrošina, ka, sadarbojoties mūsu augsto ilgtspējības standartu ieviešanas un veicināšanas jomā, tiek uzturēts pastāvīgs dialogs ar uzņēmējdarbības partneriem. Mēs cenšamies konstatēt negodprātīgu attieksmi piegādātāju vidū un jau sākotnēji atpazīt potenciālus riskus, ko var radīt mūsu darījumu attiecības, un nekavējoties tos likvidēt.

Piegādātāju rīcības kodekss nosaka principus, ko stingri nostiprina mūsu pamatvērtība – ilgtspējība. Mēs ievērojam cilvēktiesības, nodrošinām sociāli pieņemamus darba apstākļus, piekopjam ētisku rīcību uzņēmējdarbībā un ieviešam vides standartus. Mūsu orientieri ir šādas normas un standarti:

  • Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Globālā līguma principi;
  • Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) vadlīnijas daudznacionāliem uzņēmumiem;
  • Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) līgumi;
  • Starptautiskās tirdzniecības palātas (STP) Ilgtspējīgas attīstības uzņēmējdarbības harta;
  • SA8000® uzņēmumu sociālās atbildības standarts (izstrādājusi organizācija Social Accountability International)

Trauksmes celšana

Uzticama informācija palīdz mums ātri konstatēt pārkāpumus un samazināt jebkāda veida mūsu uzņēmumam, darbiniekiem un uzņēmējdarbības partneriem radīto kaitējumu. Mēs piedāvājam vairākas iespējas, kā ar mums sazināties, tostarp trauksmes celšanas sistēmu, kas nodrošina ziņotāja anonimitāti.

Visiem uzņēmumu grupas darbiniekiem un trešajām pusēm, kuras veic darījumus ar Werner & Mertz Group, tiek nodrošināta iespēja sniegt trauksmes cēlēja informāciju. Werner & Mertz aizsargā trauksmes cēlēju intereses ar drošās trauksmes celšanas sistēmas starpniecību un apņemas nodrošināt visas saņemtās informācijas konfidencialitāti, kā arī izmantot visas pieejamās iespējas, lai aizsargātu godprātīgus trauksmes cēlējus no jebkādiem sarežģījumiem, kas varētu rasties ziņojuma iesniegšanas gadījumā (aizsardzība pret atriebību).

Pārbaudot saņemto informāciju, mēs ņemam vērā arī to personu likumiskās intereses, kuras skar ziņojums. Lūdzu, ņemiet vērā, ka aizdomas un apgalvojumi var radīt nopietnas sekas iesaistītajām personām. Tāpēc mēs lūdzam trauksmes celšanas sistēmu izmantot atbildīgi.

Trauksmes cēlēji var sazināties ar mums tālāk norādītajos veidos.

Varat tiešā veidā sazināties ar Werner & Mertz Group atbilstības pārvaldības nodaļu (e-pasts: compliance@werner-mertz.com), iesniegt informāciju rakstiski vai balss ziņas formātā trauksmes celšanas sistēmā – Werner & Mertz Integrity Line. Noklikšķiniet uz zemāk redzamās saites un tiksiet pārvirzīti uz ārēju vietni.

Ārējā vietnē ir iekļauta informācija par valodas opcijām, vietnes lietošanu, trauksmes cēlēja anonimitāti, datu konfidencialitāti u.c.