To the content To main menu

Green Care Professional
Mūsu ilgtspējīgais zīmols

Drošs, efektīvs, otrreizēji pārstrādājams: mūsu zīmols Green Care Professional apzīmē augtas kvalitātes, saskaņā ar dabu radītus tīrīšanas produktus. Mūsu visaptverošās tīrības koncepcijas pamatā ir gan tīrīšanas procesa rezultāti, gan tīru produktu nodrošinātās priekšrocības cilvēkiem, dzīvniekiem un dabai. Balstoties uz šo pamatizpratni, mēs izstrādājām savu aprites ekonomikas stratēģiju. Mūsu Cradle to Cradle® sertificētā produktu klāsta izstrādē izmantotos materiālus var atgriezt tehniskajos un bioloģiskajos ciklos. Pateicoties tam, tapa mūsu sauklis „Bezatkritumu nākotne”.

Mūsu zīmola solījumu skatiet vietnē

green-care-professional.com

Zīmols Green Care Professional daudzu gadu garumā ir apzīmējis pirmšķirīgu tīrīšanas sniegumu un pilnībā ilgtspējīgas tīrīšanas koncepcijas. Mūsu zīmols ir celmlauzis visā piegādes ķēdē ieviestas īstenas aprites ekonomikas jomā.

Ar Green Care Professional cirkulārā nākotnē

Mūsu jaunā zīmola filma

YouTube

Lejupielādējot videoklipu, jūs piekrītat YouTube konfidencialitātes politikai.
Uzzināt vairāk

Atskaņot video

Sekmīgas ilgtspējības komponenti

 • Esam uzskatāms piemērs tam, ka ilgtspējība un tīrīšanas efektivitāte nav savstarpēji izslēdzoši jēdzieni.

  Tīrīšanas
  sniegums
  un kvalitāte

 • Lietojot pareizi, mūsu formulas un iepakojums neapdraud cilvēkus un dabu, kā arī ir piemērots bioloģiskajiem un tehniskajiem cikliem.

  Cilvēkiem
  un videi
  droši produkti

 • Green Care Professional piemīt celmlauža gars, jo tā pamatā ir aprites ekonomikas principi, kas tiek piemēroti visā vērtību ķēdes garumā, sākot no izejmateriāliem līdz iepakojumam.

  Bezatkritumu
  tīrīšanas
  produkti

 • Mūsu zīmols ir paraugs ilgtspējības un rentabilitātes apvienošanas jomā. Green Care Professional vadmotīvs ir visaptveroša un pastāvīgi piemērota ilgtspējīgas pārvaldības filozofija.

  Ilgtspējīga
  uzņēmējdarbība

 • Mēs kā jūsu spēcīgais partneris piedāvājam uz desmitgadēm ilgu pieredzi balstītus integrētus konsultēšanas pakalpojumus un visaptverošu, personalizētu apkalpošanu.

  Visaptveroša
  apkalpošana

Uzticamu ekoloģisko produktu var radīt vienīgi uzņēmums, kas neatlaidīgi tiecas pēc ilgtspējības ikvienā savā darbībā. Uzņēmums, kas katru dienu apliecina savu vidiskuma izpratni, uzņēmējdarbības iemaņas un sociālo atbildību.”

Reinhards Šneiders
ģimenei piederošā un ģimenes vadītā uzņēmuma Werner & Mertz vadītājs