To the content To main menu

Izcils darbs

vides labā

Sertifikāti ir mūsu progresa apliecinājums

Nacionālie un starptautiskie sertifikāti apliecina uzņēmuma procesu un produktu kvalitāti. Mūsu mērķis ir tos nopelnīt un uzturēt tajos noteiktos standartus. Mēs katru sertifikātu uztveram kā skaidru apliecinājumu darbinieku un uzņēmuma vadības ilgtermiņa apņēmībai ievērot ilgtspējības principus.

Sertifikācijai nepieciešamie auditi ir snieguši mums informāciju par darbības tālākas optimizēšanas iespējām. Katrs sertifikāts mums kalpo kā jauns stimuls un motivējošs sasniegums pastāvīgajā pilnveides procesā.

Cradle to Cradle®

Mēs savus produktus izstrādājam atbilstoši Cradle to Cradle® principam. Tas aizstāj lineāro ražošanas principu „no šūpuļa līdz kapam”, kura ietvaros materiāli bieži vien tiek patērēti nelietderīgi, nemaz racionāli neapsverot ilgtermiņa dabas resursu saglabāšanas jautājumu. Taču mūsu produkti ir izstrādāti slēgtiem bioloģiskajiem vai tehniskajiem cikliem. Tādējādi produktam izmantotos materiālus ir iespējams droši un pilnīgi atgriezt biosfērā vai reģenerēt augstas kvalitātes otrreizējai izmantošanai.

ES ekomarķējums

Eiropas Savienības ekomarķējums (dabas aizsardzības pīpenes logotips) ir videi draudzīgu tīrīšanas produktu formulu izstrādes veicināšanas dzinulis. Pīpenes logotips tika izveidots 20. gadsimta 90. gadu vidū kā Eiropas vides simbols. Ekomarķējums, kas integrē visus nacionālos vides simbolus, nosaka stingras prasības attiecībā uz videi draudzīgiem produktiem. Daudzos mūsu Eiropas tirgum paredzētajos tīrīšanas līdzekļos ir izmantotas formulas ar ekomarķējuma sertifikāciju.

Ziemeļu gulbis

Ziemeļu gulbis ir Ziemeļvalstu ekomarķējums. Ar to tiek sertificēti produkti, tostarp ķīmiskie tīrīšanas līdzekļi, kas atbilst vides aizsardzības prasībām. Green Care Professional produkti, kam piešķirts Ziemeļvalstu ekomarķējums, atbilst tā stingrajām prasībām attiecībā uz ekotoksikoloģiju. Ziemeļu gulbja marķējums sākotnēji bija paredzēts lietošanai Skandināvijas valstīs, taču tagad ir sastopams uz produktiem, kas paredzēti tirgum ārpus Ziemeļvalstu reģiona. Ziemeļu gulbja marķējums tiek piešķirts dažās kategorijās, kurās ķīmiskajiem tīrīšanas līdzekļiem, piemēram, trauku mazgāšanas mašīnām paredzētajiem trauku mazgāšanas līdzekļiem, netiek piešķirts ES ekomarķējums.

Österreichisches Umweltzeichen

Kopš 1990. gada tiek veiktas stingras pārbaudes Austrijas ekomarķējuma Österreichisches Umweltzeichen iegūšanai, un šī sertifikācija tiek piešķirta produktiem un pakalpojumiem, kas atbilst šī marķējuma izaicinošajām prasībām attiecībā uz kvalitāti un vides un veselības aizsardzību. Federālās valdības izsniegtais ekomarķējums garantē, ka formulas nesatur bīstamas vielas un ka produkta dizains ir ilgtspējīgs, piemērots paredzētajam pielietojumam un standarta prasībām atbilstošs. Šis marķējums kā ekoloģiskas ekonomikas prakses kvalitātes zīme identificē produktus, ko ražojuši uzņēmumi, piemēram, Werner & Mertz, kas ir apņēmušies izstrādāt videi draudzīgus produktus.

RAL Gütezeichen (kvalitātes zīme)

Balstoties uz kvalitātes izvērtēšanas komitejai „Gütegemeinschaft Rezyklate aus haushaltsnahen Wertstoffsammlungen e. V.” iesniegtā audita ziņojuma rezultātiem, šī sertifikācija kalpo kā apliecinājums augstajam reciklētā materiāla saturam dažādos mūsu produktu iepakojumos, sākot no izsmidzināšanas pudelēm līdz pat kannām.

EMAS

Kopš 2003. gada Tana-Chemie GmbH ir brīvprātīgi sertificējis savas Maincas ražotnes vides pārvaldības sistēmu atbilstoši EMAS kritērijiem, un 2005. gadā sekoja arī Werner & Mertz Professional Halleinas (Austrijā) ražotnes sistēmas sertificēšana. EMAS sertifikācija kalpo kā apliecinājums mūsu piemēra cienīgajai ekoloģiskajai praksei un korporatīvajai pilnīgas ilgtspējības filozofijai. Katru gadu neatkarīgs auditors pārbauda, vai mūsu ražotnēs tiek ievērotas EMAS regulas prasības. EMAS, Eiropas Savienības vides vadības un audita sistēma, ir atzīta par pasaulē visstingrāko sistēmu ilgtspējīgas vides apsaimniekošanas jomā. Skaidri tiek norādīti gan panākumi, gan uzlabojamās pozīcijas.

DIN ISO 14001

Tana-Chemie Maincā un Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH Halleinā jau daudzus gadus iegūst ISO 14001 sertifikātu. ISO 14001 ir starptautiski atzīts un piemērots standarts vides pārvaldības sistēmu jomā. Izpildot starptautiskā standarta prasības, mūsu vides pārvaldības sistēma nodrošina, ka uzlabojam savu sniegumu vides aizsardzības jomā, izpildām juridiskos pienākumus un sasniedzam savus mērķus vides saudzēšanas jomā. Standarta prasību izpildi katru gadu pārbauda neatkarīgs auditors.

DIN ISO 50001

Tana-Chemie GmbH Maincā un Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH Halleinā jau vairākus gadus tiek piešķirts ISO 50001 sertifikāts. ISO 50001 ir starptautiski atzīts un piemērots standarts energopārvaldības sistēmu jomā. Starptautiskais standarts nosaka prasības attiecībā uz mūsu energopārvaldības sistēmu, kas ļauj mums paaugstināt energoefektivitāti un pastāvīgi uzlabot mūsu energosniegumu. Standarta prasību izpildi katru gadu pārbauda neatkarīgs auditors.

EcoVadis platīna novērtējums

2021. gada jūnijā pazīstamā uzņēmumu sociālās atbildības/ilgtspējības reitinga aģentūra EcoVadis piešķīra Tana-Chemie GmbH platīna medaļu par ilgtspējīgu uzņēmējdarbības praksi. Šis novērtējums ierindo Tana-Chemie starp ilgtspējīgākajiem uzņēmumiem pasaulē, jo augstākais novērtējums tiek piešķirts tikai vienam procentam novērtēto uzņēmumu. EcoVadis ar uzņēmumu vides un sociālās atbildības novērtēšanu nodarbojas jau kopš 2007. gada. Novērtējums tiek iedalīts četrās klasēs: bronza, sudrabs, zelts un platīns. Vairāk nekā 75 000 uzņēmumu 200 nozarēs visā pasaulē piesaista EcoVadis objektīvai vērtības ķēdes novērtēšanai. EcoVadis sniedza mums pozitīvu novērtējumu par otrreizēji pārstrādājamā iepakojuma un atjaunojamās enerģijas izmantošanu, kā arī ūdens patēriņa samazinājumu ar inovatīvu metožu starpniecību, tostarp tehniskajos procesos lietotā ūdens atkārtotu izmantošanu.

LEED

2012. gadā mūsu galvenā biroja ēka Rheinallee ielā, Maincā, saņēma LEED Platinum novērtējumu, kas ir visstingrāko prasību sertifikācija ilgtspējīgas celtniecības jomā. Jaunā ēka bija pirmā rūpnieciskā galveno biroju ēka Vācijā, kas tika ierindota augstākajā novērtējuma klasē. LEED jeb Vadība enerģijas un vides dizaina jomā ir labāko ekoloģisko ēku klasificēšanas sistēma.

Īpaši iespaidīga ir ēkas zaļās enerģijas koncepcija. Izmantojot vēja turbīnas, saules fotoelementu paneļus un ģeotermālo gruntsūdeni, ēka ģenerē par 20 procentiem vairāk enerģijas, nekā nepieciešams tās normālai darbībai.

DIN ISO 9001

Tana-Chemie GmbH Maincā un Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH Halleinā jau daudzus gadus tiek piešķirts ISO 9001 sertifikāts. Starptautiski atzītais un piemērotais ISO 9001 standarts nosaka prasības attiecībā uz kvalitātes pārvaldības sistēmām. Izpildot šī standarta prasības, mūsu kvalitātes pārvaldības sistēma attaisno mūsu klientu cerības, kā arī uzrauga un pastāvīgi uzlabo struktūras, darba gaitu un procesus, kuros ir svarīga kvalitāte. Standarta prasību izpildi katru gadu pārbauda neatkarīgs auditors.