To the content To main menu

Nozares celmlauzis jau vairāk nekā 50 gadus:
uzņēmums ar vīziju

Ģimenes uzņēmums Werner & Mertz GmbH jau vairāk nekā 150 gadus tirgū izvērš sekmīgu uzņēmējdarbību ar sava jumta zīmola starpniecību un ieņem Eiropā vadošā inovatora lomu tīrīšanas produktu nozarē. Tana-Chemie GmbH, kas dibināts 1971. gadā, piedāvā profesionālam tīrīšanas pielietojumam izstrādātus produktus.

Mūsu klientu uzticību iekarojušie zīmoli Green Care Professional un Tana Professional, kā arī augsti kvalificēto un motivēto darbinieku atbalsts simbolizē uzņēmuma nelaužamo apņemšanos ievērot ilgtspējības principus. Mūs motivē vēlme padarīt ilgtspējīgu dzīvesveidu pieejamu vairumam sabiedrības plašākā mērogā, nevis tikai mūsu zīmola robežās.

Kopā mēs tiecamies sasniegt mērķi kļūt par Eiropas tirgus un inovāciju līderi profesionālās uzkopšanas nozarē. Mums izdosies sasniegt šo mērķi savā nozarē, pateicoties izciliem ekoloģiskajiem produktiem un koncepcijām, kas izstrādāti un attīstīti aprites ekonomikas veicināšanai. Pateicoties daudzu gadu garumā uzkrātajai pieredzei, mēs saviem klientiem nodrošinām visaptverošus, pielāgotus un pilnībā ilgtspējīgus higiēnas risinājumus, kas sekmē viņu panākumus.

Virtuālā tūre

Werner & Mertz Group savā Ilgtspējības veicināšanas plānā ir noteicis konkrētus vidēja termiņa un ilgtermiņa mērķus, kurus paredzēts sasniegt līdz 2025. gadam. Izvēlētie mērķi ir orientēti uz grupas stratēģiskajām darbības jomām.

Papildinformācija ir pieejama mūsu ilgtspējības portālā www.integrally-sustainable.com

Darbības jomas

 • Werner & Mertz gūst panākumus, jo ievēro augstākos ilgtspējības standartus un tādējādi nodrošina klientu uzticību saviem produktiem un zīmoliem. Mēs izjūtam īpašu atbildību pret jums un jūsu darbiniekiem, kuri dienu no dienas apliecina mūsu ilgtspējības garantiju patiesumu.

  Godprātība un atbildība

 • Mūsu lielākais sasniegums mārketinga jomā, kas nodrošina priekšrocības mūsu klientiem, ir „ilgtspējības demokratizēšana”. Esam spējuši klientus iepazīstināt ar tehniski sarežģītām ilgtspējības koncepcijām tā, ka tiem ir radīts pozitīvs un ticams priekšstats, tāpēc klienti labprāt bez bažām lieto mūsu produktus. Ja ilgtspējību ir paredzēts padarīt par ierastu praksi, mums jāizslēdz jēdziens par „zaļāku” vai „tīru” izvēli. Izmantojot Werner & Mertz produktus, klientiem nav jāizdara izvēle starp tīrīšanas efektivitāti un kvalitāti.

  Produkti
  un klienti

 • Atbildīga resursu izmantošana ir vēl viens no ilgtspējīga dzīvesveida principiem. Mūsu EMAS sertificētās ražotnes darbojas saskaņā ar pamatideju „Darīt pareizas lietas pareizi”. Taupīgi izmantojot izejmateriālus, mēs sasniedzam maksimālo darba rezultātu un nodrošinām, ka gan vietējā, gan pasaules vide saglabā savu līdzsvarotību.

  Ražošanaun vide

 • Ilgtspējīga domāšana un darbs ir mūsu korporatīvās kultūras stūrakmens. Mēs visus savus lēmumus pieņemam, par prioritāti nosakot ilgtspējības kritērijus, un popularizējam ilgtspējības ideju, nebaidoties pieļaut labojamas kļūdas. Šie uzskati ne vien veido mūsu darījumu attiecības un sadarbības, bet arī informētu vispusīgo priekšstatu par indivīdu.

  Kultūra undarbinieki

 • Mēs vēlamies ilgtspējīgu dzīvesveidu padarīt pieejamu vairumam sabiedrības un tādējādi sniegt savu artavu aktuālu vides problēmu, piemēram, okeānu piesārņojuma, risināšanā. Viens no veidiem, kā mēs to paveicam, ir, izstrādājot mūsu Atvērtās inovācijas stratēģiju, ar kuras starpniecību nodrošinām vides jomas inovāciju pieejamību citiem tirgus dalībniekiem plašākā mērogā, nevis tikai mūsu zīmola un uzņēmuma robežās.

  Iesaiste un sabiedrība